Mācīšanās laikmetā visas dzīves laikā "Garīgā Astroloģijas Skola" piedāvā iespēju klausītājiem pēc 18 gadu vecuma pilnveidot sevi un uzlabot savas dzīves kvalitāti. Ideja un principi apmācībai 4 gadu garumā ar dažādu priekšmetu klāstu mantota no 40-to gadu Latvijas Tautas Universitātēm, kas piedāvāja neformālu augstāko izglītību paralēli formālajai. Savukārt Skolas gars un filosofija bāzējas uz Dānijas Tautas skolu (Grundtvīgs, Kolds) un Latvijas (Pētersons, Mauriņa) labākajām tradīcijām.
Mūsdienās izglītības tendeces rāda mācīšanās un personības pilnveidošanās saplūšanu. Sakarā ar to mūsu Skolas pasniedzēji strādā pēc pilnveidojošās apmācības metodēm – priekšmeta apgūšana notiek paralēli ar personības pilnveidošanās veicināšanu un kopējās pašsajūtas uzlabošanu.
Skola pieturās humanistiskajai pieejai un rada cieņas pilnu atmosfēru, mīlestību un harmoniju katrā nodarbībā. Mūsu pasniedzēji ir iepazinušies ar Dzīvas Ētikas Mācību, no kuras smeļās daudz ideju ienesot augstākās cilvēciskās vērtības mācību procesā. Mūsu Skola cenšās sekot Eiropas Komisijas rekomendācijām un Eiropas pieaugušo izglītības Asociācijas ieteikumiem. Sakarā ar to mūsu apmācība virzīta uz izglītības rezultātu, tieši uz tiem personības pilnveidošanās aspektiem kuri interesē mūsu klausītājus.
Mēs cenšamies neaizmirst par formālo, neformālo un informālo mācīšanās procesu, neierobežojot izglītību tikai ar klases nodarbībām. Mēs cenšamies veidot tādas pasniedzēju un klausītāju attiecības kurās katram klausītājam ir iespējas: - labāk iepazīt sevi, savus talantus un spējas; - izzināt reālās dzīves problēmas; - izstrādāt optimālos ceļus iziešanai no krīzes; - uzlabot savu kopējo pašsajūtu; - kļūt efektīvākam darbā; - uzlabot privāto dzīvi. Dotie rezultāti sasniedzami ar pārdomātu apmācības programmu, kur apkopotas tradicionālās un netradicionālās disciplīnas kuras palīdz holistiski apzināt cilvēka dabu un viņa vietu Visumā.
Mūsu Skola nodod zināšanas tieši tradīciju garā pēc „Paramparas” principa – no Skolotāja līdz skolniekam – to slēpto un nezināmo par ko neraksta grāmatās un mācību līdzekļos. Tā rezultātā mūsu Skolu beigušie studenti vienmēr ir vienoti ar tradīciju kanālu un viņiem ir iespēja ļoti ātri attīstīties tālāk un kvalitatīvi strādāt.
Mūsu Skola seko tradīcijām kuras saņemtas no okulto zinību patriarhiem:
1. Nikolajs Kalerts – starpreģionālās astroloģiskās savienības prezidents, kurš strādājis vācu astroloģijas nozarē vairāk nekā 50 gadus vācu skolu novirzienā, kā arī bulgāru astroloģijā, kurā saņēmis svētību uz šo darbību no Pētera Donova.
2. Sergejs Aleksejevičs Vronskis – astroloģijas doktors, kosmobiologs un dziednieks nodeva apmācības principus studentiem un izstrādāja mūsu mācību programmu.
3. Udo Rūdolfs – „Hamburgas astroloģijas skolas” pirmais prezidents. Viņš Hamburgā 16 gadu garumā ir strādājis astroloģijas zinātnes izpētes jomā un mūsu Skola ar viņa svētību šīs zināšanas nodod tālāk.
4. Ludmila Borisovna Sļotova – „Rēriha biedrības Latvijā” vecākā biedre, kurai tika piešķirta „Augstākās uzticības zīme” tieši no pašiem Rērihiem un kura bija astrologs, hirologs un gaišreģe. Mēs turpinām arī viņas tradīcijas.
5. Reliģiskās dziedināšanas tradīcijas visos četros kriestietības virzienos – luterāņu, katoļu, pareizticības un vecticībnieku, kā arī veco dziednieku dzimtu tradīcijas.
6. Mūsdienu „Templiešu ordenis”, kurš astroloģijas zināšanas atnesis uz Eiropu 13-14.gadsimtā no Austrumiem un nodibinājis pirmās Universitātes.
7.  Karstens Ferdinands Kronke – Neatkarīgās asociācijas Astroloģijas institūta direktors apmācībai un zinātniskiem pētījumiem.
Vienmēr priecājamies Jūs redzēt mūsu Garīgajā astroloģijas skolā! gariga.skola@inbox.lv, 2 678 123 8