Dzimšana, nāve un reinkarnācija (pārdzimšana)

Udo Harolds Rūdolfs
- 1 -
Termini piedzimšana, nāve, pārdzimšana, kas tiek izmantoti šī raksta nosaukumā, ir sarežģīti kosmiski likumi, kas tika mums doti no būtnēm, mītošām augstākās attīstības diemensijās. Es uzskatu tos par ārkārtīgi svarīgiem, lai mums būtu jāiepazīstas ar šiem dabiskajiem likumiem, lai mēs varētu dzīvot veselīgu dzīvi, kura noritētu harmonijā ar šiem kosmiskajiem likumiem. Šie nosaukumi ir svarīgas dzīves stacijas mūsu ceļā. Astrologiem un advokātiem šie jēdzieni un to patiesā jēga ir jāintegrē, konsultējot cilvēkus.
Vislabāk mums ir zināma tā mūsu dzīves daļa, kas norit starp piedzimšanu un nāvi. Rietumos pavisam nedaudzi cilvēki uztver Pārdzimsanas Likumu nopietni.
Austrumos visi cilvēki dzīvo pēc šī likuma.
Leopolds Brandštetters bija austriešu filosofs. Savā grāmatā "Debesīs uznestais Dievs" (2*), viņš rakstīja, ka nezinošie Baznīcas darbinieki izslēdza no dogmām Pārdzimšanas Likumu 553. gadā Konstantinopoles sinodē, kas līdz šim bija stūrakmens Kristietības ticības sistēmā.
Informatīvas apspriedes, garantējošas jauniešiem paskaidrojumus par Pārdzimšanas Likumu, reti tiek uzturētas Rietumu skolās-internātos, skolās un universitātēs. Mēs knapi rodam kādas atsauces uz šo svarīgo dzīves jautājumu, kas faktiski dod dzīvei patieso jēgu. Viena pati dzīve no dzimšanas līdz nāvei, ir pilnīgi bezjēdzīga. Mēs varam teikt, ka tas ir negodīgi, kad viens cilvēks piedzimst nabadzībā kā kroplis, bet otrs piedzimst greznībā ar "zelta karoti mutē". Bet Kosmiskie Likumi ir taisnīgi. Tie ievieš dzīvē balansu ar Karmas likumu palīdzību.
Kristiešu Bībele māca"… ko sēsiet, to pļausiet" (Vēstule Galatiešiem 4:7). Mūsu zemes tiesneši nav spējīgi izlabot visus cilvēku pārinodarījumus un notiesāt visus ļaunos par to. Daudzi negodīgi darboņi izslīd cauri zemes tiesu sistēmai nesodīti, bet būs notverti ar Karmas Likuma palīdzību.
- 2 -
Ir reģistrēti un izpētīti daudzi pierādījumi par pārdzimšanu. Tie eksistē daudzās Pasaules valodās. Katram, kam šī dzīves svarīgā tēma ir interesanta, jāizlasa Paramahansa Joganandas grāmata "Jogas autobiogrāfija" (1*), kurā Jogananda dokumentē reinkarnāciju (pārdzimšanu), kuru pārdzīvojis personiski. Šī grāmata ir bestsellers Pasaules literatūrā.
Katra piedzimšana ir pārdzimšana, tādēļ, ka vairums no mums ir izgājuši caur neskaitāmu pārdzimšanu ķēdei, un piedalījušies pašos lielākajos Pasaules attīstības ciklos. Daudzi svarīgi māklinieki un filosofi ir devuši mums šo informāciju. Gautāma Budda bija spējīgs atcerēties savas 1000 pārdzimšanas! Tāpat ir interesanti tas, ka 2007. gada decembrī Dalai Lama sanaksmē Florencē (Itālija) pavēstīja, ka viņa nākamā pārdzimšana būs sievietes ķermenī!
Mana šodienas tēma ir turpinājums manai nolasītajai lekcijai - "Vai Karla dzimusi no jauna Ketijas ķermenī?", kuru es norunāju Hāgā, Holandē, 2007. gada 20. maijā, konferencē "Ķermeņi, Dvēseles un Gari".
Šodien es gribētu pārskatīt un papildināt šo tēmu ar plašāku astroloģisku analīzi, un izpētīt, vai manas domas bija pareizas par to, ka Keitija būs mana māte manā nākamajā pārdzimšanā.
Jautājums: Vai Keitija būs manis dzemdētāja?
2005. gadā mana mirušā sieva Karla piedzima kā meitene vārdā Keitija. Es paredzu, ka es, Karlas vīrs iepriekšējā Karlas dzīvē, kļūšu Keitijas dēls, manā nākamajā dzīvē. Karla, bet tagad Keitija, kļūs mana māte.
- 3 -
Praktiskā daļa. (Pielietojiet 30 grādu disku un interpretējiet!)
Es strādāju ar 30 grādu diskiem, kuros visas planētu pozīcijas būs izvietotas attiecīgi to nozīmei zodiaka zīmēs tadā veidā, lai, piemēram, Hronos 2 grādos 35 Aunā būtu izvietots vienlīdzīgi ar Apollonu 2 grādos 35 Svaros, tajā pašā punktā uz 30 grādu diska, kas veidotu acīmredzamu savienojumu.
Izpētes procesa darbība tāda pati kā ar 90 grādu disku. Mēs meklējam esošās struktūras simetriskās asis. Izpētes priekšrocības, ko dod 30 grādu diski, ir - dēļ lielāka intervāla starp pakāpēm, vieglāk ieraudzīt planetāros skatus. Mēs strādājam ar mazītiņu orbītu, un nosakam aktivizēto planētu atrašanās vietu un to kopskatus. Izpētot katru asi, mēs izstudējam krustu un puskrustu, pēc tam vēlreiz kvadrātu šķēlumus tā, lai var izpētīt kopumā 4 asis simetrijas atrašanai.
Es apskatu Keitijas un Harolda horoskopus, ņemot vērā zināmos punktus Mūžīgajam Dzīvības Elementam: MC + PO > miesā < un priekš nemirstīgā, Mūžīgā Dzīvības Elementa MC/PO > ārpus ķermeņa < un personības punktu SO+MC+PO > ķermeņa, dvēseles un gara kopums <. Gaidāmo saišu apstiprinājums būs redzams, ja mēs atradīsiem augstākminētos punktus vērtīgās attiecībās citam pret citu.
Pozīcija Harolds Keitija
MC/PO 17 grādi 07 13 grādi 39
MC+PO 4 grādi 13 27 grādi 18
SO+MC+PO 26 grādi 13 28 grādi 01
Bija piedāvāti trīs nākamie testi:
1. Keitijas Saules ass, ar interpretāciju:
Personība, Ķermenis, Ārējais izskats.
2. Keitijas ass MC+PO ar nozīmi:
Mūžīgās Dzīvības summa iededz elementus, viela, kodols vai sēkla.
- 4 -
3. Keitijas ass MC/PO ar nozīmi:
Dzīvības Nemirstīgā Elementa kustīgā daļa, izteiktā no šīs vielas, un jauniem notikumiem, kas ir absorbēti no ārpuses.
Harolda horoskops atrodas uz iekšējās riņķa daļas, bet Keitijas horoskops atrodas uz ārējās puses. Šajā ekspertīzē mēs koncentrēsimies tikai uz izvēlētajiem faktoriem. To, kā individualitātes izpaudīsies savā dzīvē, nav mūsu ekspertīzes uzdevums.
1. Keitijas Saules ass (0 grādi 43)
Zīmējums 1
1.1 Šeit uzreiz ir redzams, ka Keitijas un Harolda abas summas MC+PO (0 grādu 45), un abas pussummas MC/PO (0 grādu 46), parādās uz Keitijas un Harolda Saules ass.
1.2 Klāt pie tā mēs redzam ar diognālo ašu palīdzību (0 grādos 47), ka Keitijas AS veido simetrisku ainu ar Harolda AS. Šeit mēs vērojam sarežģītu vidi, kas veidojas starp abiem.
1.3 Harolda MC+PO summa veido simetrisku saiti ar Keitijas lunāriem krustpunktiem (0 grādi 48), kas liecina, ka Dzīvības Elementu substance Keitijas un Harolda horoskopos ir savienota.
1.4 Tāpat mēs redzam, ka Harolda personība ir savienota ar Keitijas MC (0 grādos 44), un viņas personības punkts ir ar simetrisku zīmējumu Harolda Admetos (0 grādi 43). Tas norāda, ka "pamatradīšana" starp partneriem tiks realizēta jauna dzemdināšana.
Galīgais komentārs par Keitijas Saules asi.
Izpētot Saules asis ir redzamas 4 svarīgas sakarības abu horoskopu salīdzinājumā, kas, pēc manām domām, pierāda, ka Harolda iemiesošanās Keitijas ķermenī principā iespējama. Svarīgi atzīmēt, ka pussummu melu nozīme blīvās sfēras ietvaros, ir tikai 5'.
- 5 -
2. Keitijas ass MC+PO (27 grādi 18).
Zīmējums 2.
2.1 Uz ass mēs atrodam Keitijas asi AS (27 grādi 26), no kā mēs varam izveidot slēdzienu, ka viņas Dzīvības Elements ir saistīts ar viņas partneri.
2.2 Keitijas PP veido simetriju ar Harolda PO (27 grādi 25), no kā mēs secinām, ka viņi ietekmē viens otru garīgi.
2.3 Harolda PP savienojas ar viņa Hadesu (27 grādi 21) un Keitijas pussummas MC/PO (27 grādi 26), caur ko aktivējas Harolda personība kā Keitijas bijušais partneris.
2.4 Nevar būt nepamanīts, ka abi personību punkti atrodas uz vienas ass (27 grādi 07), un Keitijas PP izvietots simetriski Harolda PO (27 grādi 25). Tādā veidā dokumentēta šo cilvēku spēcīga garīga saikne.
2.5 Keitijas MC un Harolda summa MC+PO (27 grādi 27), tādā veidā Keitijas iekšējā saikne ar Haralda Dzīves Elementu tiek atzīts par atjaunotu.
2.6 Harolda pussumma MC/PO atrodas simetrijā ar Vulkānu (27 grādi 24), tādā veidā Harolda Dzīves Spēka kustīgā Elementa ietekme aizņem ievērojamu vietu pa visu asi.
Noslēdzošais apskats par Keitijas MC+PO asi.
Salīdzinot šos divus horoskopus, uz šīs ass mēs atradām 6 pielietojamus apstiprinājumus. Rezultāti apstiprina pieņēmumu, ka garīgās mātes (viela/būtība) abas personas satiksies atkal jaunā iemiesojumā.
3. Keitijas ass MC/PO (13 grādi 39).
Zīmējums 3.
Šī ass saistīta ar Harolda Hadesu (13 grādi 29) un parāda Keitijas kustīgais dzīvības elements ieies kontaktā ar Harolda pagātni.
- 6 -
3.1 Keitijas saule veido simetriju (13 grādi 31) ar Harolda PP. Harolda personība parādīsies Keitijas personībā.
3.2 Harolda summa MC+PO savienojas ar Vulkānu (13 grādi 30). Tas parāda, ka viņa Dzīvības Elementa viela iedarbojas uz Keitijas Dzīvības Elementa kustīgo daļu.
3.3 Harolda Dzīvības Elementa kustīgā daļa MC/PO atrodas simetrijā ar Keitijas Marsu (13 grādi 42) ar nozīmi, ka Karlas darbības ir atstājušas ietekmi uz Harolda kustīgo Dzīvības Elementa daļu.
Noslēguma apskats par Keitijas MC/PO asi:
Keitijas ass MC/PO 4 reizes apstiprina, ka es nākošajā inkarnācijā būšu pārdzimis no Keitijas kermeņa (kas aizņemts ar Karlu, manu mirušo sievu). Caur šiem pētījumiem mans pieņēmums ir kļuvis par ticību. Es jautāšu pie "Augstākās Pasaules" viņu svētību, un ierosināšu savus nākotnes plānus.
Fridrihs Siegrjūns, kas atklājis 4 transneptūnijus:
Appolons, Admetos, Vulkāns, Poseidons
brīdināja mūs, lai mēs vienmēr rādītu planētu ainu skaitliskās vērtības, lai mēs pasvītrotu Hamburgas skolas matemātisko pamatojumu.
Šaura orbīta un rezultāti, kas iegūti no ne vairāk kā 10 minūšu apjoma, ar 30 grādu diskiem dod pārsteidzošus darba rezultātus.
Hermans Lefeldts mācīja mūs, ka summas norāda uz iekšējo, bet pussummas uztur ārējo pasauli. Šī hipotēze var tikt izmantota visam, kur iekšējais un ārējais ir svarīgi. Es strādāju pie cilvēka horoskopa ar šo hipotēzi.
Mans nolūks bija nodemonstrēt, ka mūsu Iekšējā Mūžīgā Viela , Dzīvības Elements, var būt astroloģiski izteikts ar Transneptūnisko Poseidonu sakarībā ar Meridiānu.
- 7 -
Es gribētu papildināt šo tēmu sakarā ar mūsu analīzi par Nemirstīgo Dzīvības Elementu MC un PO. Pie esošās vielas MC+PO , kuru mēs pārvaldījām iepriekšējās dzīvēs, mēs pievienojam ar jauniem procesiem jaunas vielas, ko mēs apgūstam, mācoties jaunajās dzīvēs.
Pussummas, kas attiecas uz ārējo, ir kustīgā daļa. Tas ienes jaunu un vērtīgu informāciju no ārpasaules, un pievieno to pie mūsu iekšējās Vielas. Tāpat mēs varam dot izpausmi no mūsu iekšpasaules uz ārpasauli, izmantojot pussummu MC/PO.
Tas, ko es šeit parādīju un izanalizēju, un, kas kļuvis priekš manis par pārliecību, protams nevar būt pieņemts kā neapstrīdams fakts. Fakts tas var kļūt tikai tad, kad to pieņem un pierāda.To pierādīs cilvēki, kas uzstāsies kā šī notikuma liecinieki, ka mana ticība faktiski ir realizējusies.
Es sarunāšu, ka mani gados jaunākie draugi, sekos Keitijas dzīvei un tās dzimstošajiem bērniem ap 2030-tajiem gadiem, un ceru, ka tie būs spējīgi izsniegt pierādījumus.
Keitijas dzimšana notika mazā Itālijas pilsētiņā Kastiglioni del Lago blakus Toskānai. Garums 12 grādi 03 un Platums 43 grādi 07.
Viedu cilvēku citāti par Dzimšanas, Miršanas un Reinkarnācijas tēmu:
Šri Juktesvar, Joganandas indiešu gurū, tika citēts Jogonandas grāmatā "Joga Autobiogrāfija" (1*) par dzimšanu:
Bērns piedzimst, kad viņa personiskā Karma ir saskaņā ar matemātisko debess ietekmes harmoniju. Viņa horoskops ir stabila karte, kur atklāta ir viņa nemainīgā pagātne un potenciālā nākotne. Bet tikai cilvēks ar intuitīvu gudrību, bet tādu nav daudz, var interpretēt šo debesu karti. Astronomiskā informācija, kas ierakstīta šajā debesu kartē precīzā dzimšanas brīdī, nav domāta, lai nostiprinātu likteni, kas nopelnīts iepriekšējās dzīvēs ar labiem vai sliktiem darbiem, bet gan lai atmodinātu cilvēcē vēlēšanos novērst tās kosmisko cietumu.
Viņš nevar izdarīt to, ko viņš ir izdarījis. Ne kāds, bet tieši viņš pats izsauca oriģinālo notikumu virkni, kas nepārtraukti izpaužas viņa dzīvē.
- 8 -
Bet protams, ka viņš var aiziet pāri jebkurai robežai, tāpēc, ka viņš ir tas, kas ir šīs robežas izveidojis, un tāpēc, ka viņam ir garīga palīdzība, kas ir pārāka pār jebkuru planetāro varu un spēku. Cilvēku māņticība un bailes, kuras apvij astroloģiju, padara cilvēkus par robotiem, astroloģijas mehānisma vergiem! Gudrs cilvēks pārvar savas zvaigznes, vienādi ar to, kā viņš pārvar savu pagātni. Kad viņš vairs netic radītajam (sistēmai), bet tic Radītājam. Cik vairāk viņš koncentrejas balansa atklāšanai savā personībā, tik mazāk pār viņu valdīs zvaigznes un materiālā pasaule. Dvēsele vienmēr ir brīva, mūžīga, tāpēc, ka viņa nekad nav dzimusi, tāpēc nekad nevar nokļūt zem zvaigžņu varas.
Emanuēls Svedenborgs izteicās savā grāmatā "Debesis un Elle" (3*) par nāves tēmu:
"Kad cilvēks nomirst, viņš pārvietojas no fiziskās pasaules uz nemateriālo pasauli ar visām savām īpašībām, un kur viņam ir garīgais ķermenis. Pēc viņa fiziskās nāves, "iekšējais cilvēks" uzreiz sāk dzīvot bezfizisku dzīvi. Dzīvē nenotiek nekādu pārtraukumu nāves dēļ".
Ar to es pabaidzu savu lekciju. Paldies par uzmanību!
Literatūra:
1* Paramahansa Yogananda: "Autobiografy of a Yogi"
Otto Wilhelm Barth Publisher GmbH Munich-Planegg
Avtorizēts tulkojums no angļu valodas - Ursula fon Mangolde un Frics Verle. Oriģinālais nosaukums angliski ir Autobiografy of a Yogi.
1949/1950 gados šī grāmata tika pārtulkota uz sekojošām valodām: bengāliešu, hindi, čehu, dāņu, nīderlandiešu, franču, somu, itāļu, spāņu, zviedru.
2* Leopold Brandstätter: "The Arisen/Ascended God"
Spirale Publishers, Linz, Austria 1976.
3* Emanuel Swedenborg: "Heaven and Hell"
Marix Publishers GmbH, Wiesbaden, Germany 2005
ISBN: 3-865539.056-0