„Garīgā Astroloģijas Skola”

SIA vienotais reģistrācijas Nr. 40203419824
Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 3380802387

LV83HABA0551053185175
SWEDBANK
BIC/S.W.I.F.T.: HABALV22
Brīvības iela 85
e-pasts: gariga.skola@inbox.lv
Tel. +371 26781238