HAS darba instrumenti

Alfrēds Vitte izstrādāja 360° disku. To mēs izmantojam māju izvietojuma noteikšanai un izpētei. Planētas un citus horoskopa relatīvos punktus atzīmē uz papīra lapas pie diska ārējās malas. Plate, uz kuras atrodas papīrs un disks, ir stingri piestiprināta ar vara skrūvi. 0° Vēzī, kā gada augstākais saulgriežu punkts vienmēr atrodas augšā. Vittes saistību ar tradīcijām apliecina tas, ka uz diska atrodas aspektu loks, stihiju loks un māju loks. I māja sākas ar 0°Svaros, 0° Vēzī atvasinājums ir X māja. (Analoģiski augstākajam dzīves punktam personas horoskopā, kurš vienāds ar X mājas virsotni - MC.)
90° disks - tā ir Fridriha Zigrunna ideja. Viņš to izmantoja horoskopā esošo planētu simbolu analīzei.
Konjunkcijas, opozīcijas un kvadrāti šeit sakrīt, puskvadrāti tiek apzināti uz vienas izpētes ass. Planētu ainas uz šāda diska var noteikt ātrāk, vieglāk un precīzāk nekā uz 360° diska. Pielietojot šo palīglīdzekli, astrologs gūst par tām uzskatāmāku priekšstatu.
360° disks paredzēts Zodiaka un māju pētīšanai, bet 90° disks -planētu ainu noteikšanai.

360 ° disks

90 ° disks

Katrs no šiem zīmējumiem parāda 4 planētu pozīcijas kardinālo zīmju 14 grādos un vienu pozīciju fiksētā zīmē.
Nolasīšana saskaņā ar tradīciju (aspektu apskats):
q(14ºQ) è w(14ºQ) ã y(14ºU) ê t(14ºP) æ r(14ºW)
Teksta lasīšana pēc Hamburgas skolas (planētu ainas) principiem:
 (SO=MO=JU=MA=VE)
Kā redzams no 90° zīmējuma, tradicionālie "konjunkcijas", "opozīcijas", "kvadrāta" un "puskvadrāta" aspekti sakrīt. Mums tās ir "planētu ainas", kuras atrodas uz kopējas ass.