Kosmiskais horoskops

(no kā mēs esam cēlušies).

          Cilvēka izcelšanās no pērtiķa, ko piedāvājis Dārvins ne ar ko zinātniski nav pierādīta un ir nepareiza. Taču, mums ļoti svarīgi ir zināt savu izcelšanos. Tas ir izklāstīts Vēdās. Daļa šo zināšanu var atrast Bībelē. Vecajā Derībā ir rakstīts, ka vispirms Dievs ir radījis debesis, zvaigznes un Zemi un pēc tām ir radījis cilvēku. Tātad, vispirms tika uzbūvēts Kosmoss, Saules sistēma un pēc tām tika radīts cilvēks. Jaunajā Derībā šī tēma tiek turpināta. Kristus atnāca uz Jeruzalemi, pie viņa atnāca ebreji, sāka žēloties par savām problēmām un jautāja kam lūgties un pie kā griezties. Viņš atbildēja: „Vai jūs esat aizmirsuši - galvēnā lūgšana ir Debesu Tēvam. Viņš dod lūgšanas tekstu:” Debesu Tēvs,..” utt. Kā arī piebilst, esiet pilnīgi kā Jūsu Debesu Tēvs, izpildiet Debesu Tēva gribu un esiet laimīgi. Ja Jūs mīl jūsu zemes tēvs, tad kā jūs mīl jūsu Debesu Tēvs! Jūs mazticīgi. Mans Tēvs ir mīlestība. Lūdzaties Jūsu Debesa Tēvam. Aizgāja dēls no sava Tēva, maldījās ilgi, atgriezās un Tēvs pieņēma viņu ar prieku. Par ko runāja Kristus, kā lielisks skolotājs un astrologs. Viņš atgādināja kosmogrāfiskus tekstus no Vēdām par cilvēka un Kosmosa izcelšanos.     

Cilvēka radīšana bija otrais radīšanas akts. No Kosmosa centra tika palaists dzīvības impulss, kurš izgāja cauri Saulei, tā nodeva šo impulsu planētām. Viņas ir 7 mūsu Saules sistēmā. Tas ir Merkūrijs,Venēra, Zeme, Marss, Faetons, Jupiters un Saturns. Katra planēta izdalēja no sevis savas augstākās būtības jeb Matērijā. Grauda izmērs ir 1desmitā daļa matiņa gala un ietilpst ātomā. Ātoms kļuva apgarots un ieguva vārdu Monāde. Izveidojās septiņas monādes grupas un viņas izveidoja 7 sistēmas dabā. Monāde attīstījās izejot minerālo, augu, dzīvnieku, cilvēku pasaules.

Savienojoties vīrietim ar sievieti rodas bērns un vīrieti sauc par zemes tēvu šajā iemiesojumā. Tas, kurš radījis cilvēku pašā sākumā saņēma Debesu Tēva vārdu. Tas ir planetārais Logoss. Tādejādi kļūst skaidrs teikums no Vēdām: „Mēs esam Dieva bērni un Saules mazbērni. Kātram Logosam ir sava nozīme. Ir jāatrod savs Debesu Tēvs un mēs uzzināsim savas dzīves uzdevumus, atradīsim savu ceļu, reliģiju un Skolotāju.

Eksistē 7 ceļi, 7 reliģijas, 7 skolotāji, 7 tautas. Ja Jūsu Debesu Tēvs ir Venēra, tad Jūsu sūtība ir mīlestība, skaistums, harmonija, mūzika, dziedniecība, dizains, mode. Skolotājs – Kristus. Planētu nozīme atrodama astroloģijas mācību grāmatās. Senajiem astrologiem tas saucās Kosmiskais horoskops. To sastādīja bērnam un pēc tā noteica dzīves mērķi, profesiju un viņam vajadzētu mācīties skolā un universitātē. Tiek noteikts planētas stars, psihometrija ar svārstu vai rāmīti. Tā pat var noteikt arī zodiāka zimi, stihiju un gadu.

Tātad cilvēkam ir divi horoskopi: iemiesošanās un kosmiskais sākuma horoskops. Iemiesošanās horoskops ir loma, bet kosmiskais – aktieris. Viņus vajag savienot lai ietu harmoniski pa dzīvi. Jaunajā Derībā Kristus ir teicis: „ Nepārkāpiet mīlestības likumus. Aizies vīrietis no ģimenes kur ir dzimis, pielips savai sievai un būs viņi viens vesels. Kas tas ir? Vēdās ir rakstīts, ka sākumā vīrišķais un sievišķais sākums bija kopā, radot četrrocīgo androgīnu. 3 rases vidū 18 milj. gadus atpakaļ radās polu atdalīšanās. Sanāca divrocīgas pusītes. Dzīves uzdevums ir atrast savu pusīti, nevis dzīvot kā sanāk. Tikai ar savu pusīti mīlestība deg 8 reizes, 8 reizes mēs esam veseligāki, skaistāki, laimīgāki un bagātigāki. Pusītes atrodas uz viena stara. Tādēļ Kosmiskais horoskops palīdz atrast savu ceļu dzīvē un atrast mīlestību.

Autors: Valērijs Babajevs