Astrologa lūgšana

     Lai kas Tu būtu, mans Kungs, kas uztur dienu no dienas Debesu sfēras kustību, kas saglabā mūžīgo Paisumu un Bēgumu kustību okeānos, kas savieno cietzemi vienā nesagraujamā veselumā, kas stiprina un atpūtina nakts mierā zemes ķermeņus, kas dod mums gaismas saldo prieku pēc nakts atpūtas, kas kustina visu Sevis radīto substanci ar svaigu dziedniecisku vēju elpu, kas piepilda strautu strūklas un krātuves ar ūdeņiem nenogurstošā spēkā, Tu, kas veic gadalaiku maiņu noteiktos dienu ciklos: ak, Vienīgais kārtības Uzturētāj, kam kalpo visi debesu spēki, visa Valdītāj, Venīgais Radītāj, kura griba ir pamats visu dabas darbu nevainojamībai un likumu pilnībai, ak, visu lietu Tēvs un Māte, ak Tēvs un Dēls, kas savstarpēji savienots sevī esošajām saitēm, pie Tevis Vienīgā ar pazemīgu lūgšanu mēs vēršamies:
     "Apdāvini mūs žēlsirdīgi ar Tavu zvaigžņu gaitas īpašo izpratni, jo Tavā Varā ir dot mums šo apgaismību! Un lai Dievisķīgā palīdzība tiek sūtīta maniem vārdiem, bet skauģa ļaunie uzbrukumi lai neapgāž manu vārdu pareizību. Ar tīru prātu, atšķirtu no zemes domāšanas un grēcīguma, sarakstījuši mēs esam šīs grāmatas Taviem patiesiem sekotājiem".

Firmiks