Jaunais Astroloģiskais 2024.gads

Jaunais Astroloģiskais gads sākas 22.12.2023.g. plkst. 05:27 pēc Rīgas laika

1) SO=WI=KN=PO=HA/VU Pasaule apvienosies garīgajās idejās, kas vienos un pacels kopīgo augsto vibrācijas garu. Ir vēlams meklēt sev draugus, kuriem ir līdzīgas garīgās nostādnes. Jo pasaule un pasaules procesi joprojām atrodas zem tumšo spēku ietekmes (līdz 2025.gadam), kas nozīmē gan zināmas negācijas, gan arī to, ka tumsa parāda sevi neslēpjoties. Pret šo ļaunumu palīdzēs stingra garīgā pozīcija, ko vēlams paust publiski, plašajās masās.

2) MO=MC=PL=PO/KR Tauta izjūtīgas garīgo atmošanos Augstāko spēku vadībā. Cilvēki, īpaši tuvi Dievam izjutīs vajadzību ietekmēt pasaules procesus. Kļūs svarīgs reļiģiozas piederības un atbalsta jautājums. Cilvēki izjutīs vajadzību pēc jauniem garīgiem līderiem un garīgām vadlīnijām.

3) ME=PO=ZE Pasaule izjutīs nepieciešamību pēc garīgām, pozitīvām idejām. Cilvēki, kuri piedāvās visa veida garīgās mācības būs populāri un vajadzīgi. Izglītības jomā būs nepieciešamība pēc skaidri definētiem mērķiem un augstāko vērtību ieviešanas mācību saturā. Vēlams popularizēt dažāda veida garīgas sarunas, kuru mērķis ir kopīgais labums. Mācību saturā var iekļaut jautājumus par personīgiem gārīgiem mērķiem – Kas Es esmu? Kāda ir mana iekšējā būtība? Kas es esmu kā garīgā būtne? Ko no manis gaidā Dievs? Kas ir mans augstākais aicinājums? Cilvēki mācīsies komucinēt izmantojot universālo kultūras valodu.

4) VE=CU=PL=UR – mazajās kopienās notiks aktīva miera ideju izplātība, cilvēki apvienojoties mazajās grupās stimulēs pasaules miera un mīlestības ideju audzināšanu. Skaistums izpaus sevi caur kolektīvo mākslu, kopīgiem mākslas un miera pasākumiem. Harmonijas idejas sāks savu ceļu caur nelielām grupām vai kopīgām aktivitātēm, kas aizies plašajā pasaulē. Meklējiet savai sirdij tuvus cilvēkus un vairojiet labo. Urāns norāda uz Astroloģijas mācības tiešo ietekmi uz šiem procesiem.

5) MA=HA=JU=(AP) – Pasaule var izjust kvalificēta darba spēka trūkumu, īpaši vīriešu pārstāvjus. Šajā periodā veiksmi un peļņu gūs tie, kuri uztvērs savu darbu kā kalpošanu un iespēju nest citiem laimi. Tieši pazemība un spēja strādāt ar savām kļūdām būs laba taktika darba jautājumos.

6) JU=AP=HA=MA – kaut Apollons norāda uz to, ka naudu var arī nopelnīt diezgan labi, tomēr Hadess un Marss brīdina, ka tā var tikt novirzīta nelābiem mērķiem un karam. Labā nozīmē tas ir labs periods senām zinātnēm un šo jomu realizācijai praksē. Arī būtu vēlams novirzīt naudu sportam.

7) HA/KR=JU=AP – tumšā hierarhija pārvaldā lielas naudas masas un to apgrozību.

8) HA/AD=KR – notiek karmas atrisināšana Valstu un lielo institūciju līmenī.

9) PO/VU=NE=SA=AD – Gaismas hierarhija vadīs mūs caur intuīciju un smalko jušanu, tikai attīstot savu jūtīgumu mēs spēsim dzirdēt Dieva balsi. Šis gads prasa no garīgiem cilvēkiem izturību, nelokamību un pacietību. Garīgās prakses un lūgšanas, kas prasa īpašu koncentrēšanos, var būt labs līdzeklis pret infekcijām un slimībām savienojumā ar askēzi. Gaismas hierarhija centīsies mīkstināt pat viscietākās būtnes.