Skolas speciālisti

Vera Spirina

Hamburgas astroloģija.
Hamburgas medicīniskā astroloģija.
Hamburgas Valsts (mundānā) astroloģija.
Diplomdarba izstrāde I un II.

Ludmila Skvorcova

Hamburgas astroloģija.
Dzīvā Ētika.

Lana Lapiņa

Klasiskā astroloģija.
Hamburgas astroloģija.

Ārija Podniece

Bioenerģētika.
Dzīvā Ētika (Agni Joga).

Aleksandrs Aičs

Hamburgas astroloģija.
Klasiskā astroloģija.

Lilija Stepiņa (Aleksejeva)

Numeroloģija.

Aiga Brūvere

Hamburgas astroloģija.
Taro.

Jolanta Tofere

Hamburgas astroloģija.

Rūnas.

Cilvēka dizains.