Genofonds

No senatnes cilvēki tiecās sev atrast skaistu un harmonisku pāri laimīgas ģimenes veidošanai, kā arī skaistu un veselīgu pēcnācēju radīšanai, tas ir, tiecās izveidot spēcīgu un labu savas dzimtas genofondu. Šādi veidojās un ilggadīgi pastāvēja spēcīgas dzimtas, kurās,  bērnu ieņemot pēc iedzimtības tika nodotas nākamajām paaudzēm zināmas kvalitātes, personības talanti un profesionālās dotības. Tādā veidā, ja vectēvs bija mūziķis, tēvs bija mūziķis, tad arī mazbērnam bija jau izteikts iedzimts talants mūzikā, kas sekmējās labos rezultātos. Vēl lelākas spējas un talanti izpaudās, ja apzināti apvienojās divas spēcīgas dzimtas. Senatnē centās neapvienot laulībā spēcīgas dzimtas pārstāvjus ar vājas dzimtas pārstāvjiem, lai nemazinātu pēcnācēju spējas.

Sabiedrība vienmēr dalījās uz sociālajām ščirām un garīdzniecību. Ščiras genofonda kvalitāti vienmēr mēģināja ievērot un saglabāt, tā veidojot labus arodmeistarus, pieredzējušus tirgotājus un komersantus, aristokrātijas eliti, un patiesi garīgu garīdzniecību.

Valsts struktūra ir līdzīga cilvēka uzbūvei, sastāvošai no 4 galvenajām sadaļām: "vēders" -materiālo līdzekļu pārstrāde (strādnieki); "krūtīm" - iegūtā produkta sadale (tirgotāji); "galvas" - sistēmas pārvalde (aristokrātija); "sirds" - saikne ar Augstāko apziņu vai Dievu (garīdzniecība). Vislabākā sabiedrības sistēma ir tā, kur katra šķira darbojas pie sava konkrētā darbības veida, bet visas struktūras pārvaldi veic aristokrātija. Aristokrātija tulkojumā no grieķu valodas nozīmē "labāko vara".

Ar revolūcijas nestajām izmaiņām šī tradīcija bija apzināti iznīcināta, ar varas atņemšanas nolūku aristokrātijai, un varas piešķiršanu strādnieku šķirai.  Ar izmaiņām, ko nesa revolūcija, varu pārņēma divas zemākās šķiras, bet pārvaldes sistēma tika nosaukta par demokrātismu. Vai šis process bija likumsakarīgs? Jā, tas tā ir, dabā viss kustās pēc ciklu likuma, un arī valsts varas pārņemšana ir cikliska.

Bet šai maiņai jānotiek dabīgi un prātīgi. Kad, visu iznīcinot, pie varas nonāca proletariāts ("vēders"), tad tie valsti sāka pārveidot pēc savas līdzības, un izpratnes par sabiedrības vajadzībām - teritorija tika nosēta ar rūpnīcām un fabrikām, ar fermām, ar kolhoziem, un izveidojās "sociālistiskā" iekārta. Sasniegumi nebija izcili un tādēļ pie varas nāk nākošā šķira - tirgotāji. Pārdeva visu un valsts pārklājās ar tirgiem, veikaliem, tirdzniecības centriem, ar mazākām un lielākām tirdzniecības vietām un visādu veidu bankām. Izveidojās demokrātiskā iekārta. Bet daži tirgotāju klani parādīja šīs sistēmas pārvaldīšanas nepilnības.

Tuvojas aristokrātijas laiks. Tuvojas "Galantā laikmeta" laiks, bruņuniecisma un ideālisma, romantisma laikmets un sabiedrības veidošanas laiks pēc labākajiem paraugiem. Būs celtas dzimtas muižas, pilis, kultūras iestādes, tempļi un baznīcas.

Bet kur ņemt Aristokrātiju? Vecā aristokrātija tika iznīcināta un izkliedēta. Šķiras tika apzināti samiksētas. Bet "asinis" nav iznīcināmas. Tās ir nonākušas pie pēctečiem. Ir nepieciešams atjaunot ģenētisko dzimtas atmiņu. Dzimtas nav iznīcināmas. Tās gaida savu atjaunošanu, kad pēcteči modīsies, un tad būs iespēja nodot tiem dzimtas spēku un talantus. Kā to izdarīt?

1.Savākt visus dzimtas nostāstus un pierakstīt tos "Dzimtas" grāmatā.

2. Apsekot visus arhīvus, izskatīt visus baznīcas ierakstus draudzes grāmatās par laulībām un bērēm, izstudēt visus uzrakstus uz kapakmeņiem, kur minēti uzvārdi un datumi. Tās būs dokumentālās liecības.

3. Uzzīmēt dzimtas koku.

Bet bieži maz ko var atjaunot, jo viss tika apzināti iznīcināts.

Tāpēc tagad tiek piedāvāta jauna tehnoloģija informācijas atjaunošanai caur horoskopiem, dzimtas saišu atjaunošanu ar gaišredzības seansiem, aizpildot ar iegūstot informāciju dokumentu baltajos laukumos, nosakot dzimtas aizbildņus, un izpildot rituālus "Dzimtas spēku" saņemšanai.

Ja apskata cilvēka auru tad var redzēt, ka tā sastāv no cilveka personiskā izstarojuma, un papildus "dzimtas" izstarojuma.  Ar asinīm tiek nodots tikai 50% dzimtas spēks. Ja nav dzimtas svētības cilvēkam, tad "dzimtas" aura izskatās kā izpūtis gaisu mazs burbulis ap cilvēku. Kad ir dzimtas svētība, tad šis veidojums ir apjomīgs un izskatās pilns.

Zīmējums

Dzimtas spēks darbojas pārsvarā pēdējo 7 paaudzu ietvaros.

1  2  3  4  5  6  7

Tieši ceturtās paaudzes laikā notika revolūcija un tās nestās izmaiņas. Tad iznīcināja genofonda nesējus un bērniem/mazbērniem iestāstīja, ka dzimtu spēks ir izdoma, ka visi cilvēki cēlušies no mērkaņiem, un ir pilnīgi vienādi savā starpā. Līdz ar to gēnu atmiņas neeksistē. Prāts ir kā balta lapa un informāciju var iegūt tikai skolā. Pēdējās paaudzēs netika nodotas dzimtas tradīcijas un svētība. Palaida visus pa vienu ceļu. Bet katrs no jums nav kā kaut kādi vienādi "visi". Jūsu ceļš ir uz "citu stāvu". Tur atrodas "Likteņa Vārti" un tie atvērsies tikai tiem, kas saņems dzimtas svētību un spēku.

Saņēmušajiem taču sāksies jauna dzīve - atplauks nebijuši talanti, aizies slimības, pavērsies jaunas un spēcīgas perspektīves. Uz šī ceļa Jūs ar satiekat to nolemto dzīves biedru - otru pusīti, kā vīrieši, tā arī sievietes. Nevelti dzimtu godāšana skaitījās pats galvenais.

Veiksmi Jums dzimtas svētības iegūšanā!

Autors: Valērijs Babajevs