PARTNERĪBAS KARMISKĀS DISPOZĪCIJAS

Hamburgas skolas astroloģijas doktores Jeļenas Mickevičas lekcija

Rīga, 2008. gads

1. Sinastriju pētījums pēc noteiktiem punktiem kartēs: Mēness mezgls, Mēnešu pussumma, Mezgls/Hades, Mēness mezglu pussumma un summa mijiedarbībā starp laulātajiem……3-6
2. Likumsakarību atklāšana saules vienādojumu pētniecībā ģimenes horoskopā - tēvs, māte, bērns …….7-8
3. Pielikums.

Savā lekcijā par tēmu "Partnerības karmiskās atkarības" es iepazīstināšu jūs ar diviem savu pētījumu virzieniem.

Pirmais, pēc noteiktiem Mēness mezgla punktiem abu laulāto Natīvos, pēc laulāto Mēnes Mezglu pussummas un summas, un pēc Mēnešu pussummas. Un atsevišķi pēc katra partnera Mezgls/Hades punkta.

Otrais, Sinastriju analīze - pēc asins radinieku saules vienādojumiem.

I
Partneru sinastriju pētniecības rezultāti pēc noteiktiem punktiem: Mēness mezgls, Mēnešu pussumma. Mezgls/Hades, partneru mijiedarbības Mēness mezglu pussumma un summa.
Sekojot reinkarnācijas likumu būtībai un cēloņu-seku attiecībām, astrologs saprot, ka cilvēka horoskopā planētu faktoru izvietojums nav nejaušs. Un nevar būt karmisku planētfaktoru (kā dažkārt saka par Saturnu vai Hadesu). Katrs planētfaktors atklāj to vai citu mūsu eksistences pusi. "Cilvēks piedzimst tajā brīdī, kad debess ķermeņu stāvoklis Saules sistēmā nodrošinās viņam nepieciešamos viņa pieredzei apstākļus, un dzīves skolas virzību. Zvaigznes precīzi parāda laiku, kad būs nepieciešams samaksāt parādus, kas ir izvēlēti viņam no Likteņa Pavēlniekiem, kas jāsamaksā šajā iemiesojumā" (M.Gendeļ "Zvaigžņu vēstījums").
Tāpēc apskatīt vienu vai dažu planētu faktorus kā Karmas nesējus, nav lietderīgi. Bet kā tādā gadījumā identificēt atsevišķa cilvēka karmiskos uzdevumus, un karmiskās attiecības ģiemnē starp laulātajiem?! Ja teikts, ka "neviens mats no jūsu galvas nenokritīs bez gribas no Augšas!" Jābūt astroloģiskām likumsakarībām, kas norādīs, ka pāru kombinācijas nav nejaušas. Jābūt astroloģiskām formulām, kas apstiprinās pāra izvēles un tā attiecību karmiskumu. Un tā kā mūsu uzdevums bija darīt redzamu laulāto sasaistību, tad par atlēgas faktoru tika ņemts Mēness mezgls. Astroloģijā Mēness mezgli tradicionāli tiek uzskatīti par karmas realizācijas izsekošanas punktiem. Tie savieno cilvēkus draudzības saitēm, naidīgām, vai radniecigām saitēm, un horoskopu sinastrijās, kā arī individuālos horoskopos, norāda uz cilvēku mijiedarbību. Un, tā kā pagātni, arī noslēpumaino, arī ļoti personisko, parāda Hadess, tad Mezgla un Hadesa mijiedarbība var atklāt sasaistes no pagātnes. Un tā pirmais pētījumu virziens ir pēc Mēness mezgla un Hadesa mijiedarbības pāru sinastrijās. Hamburgas skolas tehnika dod iespējas izmantot lielu kombināciju skaitu no diviem faktoriem divos horoskopos. Tāpēc, meklējot astroloģiskās formulas, mēs ierobežojām meklējumus pēc sekojošiem punktiem:
Pielikums A
1) abu partneru Mēness mezgls, kur "+" ir vīrietis, un "-" sieviete;
2) Mēness mezglu pussummas: KN+ / KN- ;
3) Mēness mezglu summas - KN+KN ;
4) Pussummas no KN / HA+ vīrieša, un KN / HA- sievietes;
5) Tāpat katrā no horoskopiem tika atzīmētas Mēness mezgla summas atsevišķi:
sievietes horoskopā kā (KN+KN)-
vīrieša horoskopā kā (KN+KN)+
Izpētes rezultātā kļuva skaidrs, ka laimīgai un harmoniskai laulāto partnerībai nepieciešama prieka faktoru klātbūtne, tādu kā VE, JU, AP
un to pussummas - VE/VE- , JU+/JU- , AP+/AP- , tāpēc tieši šie punkti tika iekļauti pētniecībā.
Analīzei tika izmantotas 54 pāru sinastrijas, kuri sastāvēja laulībā piecus vai vairākus gadus (tikai sešu pāru kopdzīve sastādīja mazāk kā piecus gadus). Visi dati tika ievadīti tabulā, kuras piemēru jūs redzat pielikumā 1.

(pielikums 1)

Ērtības labad, dati tika ievadīti tabulā, kurā tika fiksēti augstāk minētie dati (Mēness mezgls, pussummas, Mēness mezglu summas, pussumma no Mezgls/Hadess, personiskie punkti, Venēra, Jupīters un Appolons)

(Pielikums 2)

Izpētot kopsakarības, kas bija atrastas analīzes procesā, bija atklāts, ka

zīmējums Nr2

1) Vīrieša pussumma Mezgls/Hadess un sievietes Mezgls/Hadess 53 gadījumos vienādi ar viens otra personiskajiem punktiem, vai divu Mezglu pussummai, un vienā gadījumā vīrieša Mezgls/Hadess = sievietes Mezgls/Hadess - savstarpēji vienādi.

2) 45 gadījumos no 54 gadījumiem viena partnera Mēness mezgls vienāds = ar otra partnera Jupiteru un/vai Appolonu, vai Venēru pussummai, vai Jupīteru pussummai.

3) Un 25 sinastrijās ir aina - viena no partneriem Mezgls/Hadess pussumma vienāda ar otra partnera Venēru, Jupīteru vai Appolonu, un/vai to pussummām.

Tādā veidā par karmisko sasaisti abu attiecībās runā viena partnera pussummas Mezgls/Hadess saikne, ar otra partnera personisko punktu, vai abu partneru personisko punktu pussumma. Uz attiecību kvalitāti norādīs pētāmo punktu pussummas, un to mijiedarbība. Esošajā tabulā tie netika ievadīti, jo tie tika norādīti uz individuālajiem raksturotājiem partnerattiecībās. Bet mūsu uzdevums bija atrast raksturojošo formulu karmisko attiecību pierādīšanai sinastrijā.

Vēl daži netieši slēdzieni, kas tika atklāti pētniecības gaitā pie partneru sinastrijām:

1) Sinastrijas spilgti parāda partnerības problēmas vienā no natālajām kartēm.
Tas ir, viens no partneriem (nav svarīgi viņš vai viņa) ir spilgti saskatāms kā atbildīgs, uzticīgs, rūpīgs, pašaizliedzīgs partneris laulībā, vai atkal viens no partneriem ir izteikti tendēts uz vientulību, un ir cilvēks ar sarežģītu raksturu, kas ļoti grūti veido savstarpējas attiecības.
2) Pāra karmiskā liktenība spilgtāk parādās ja ir viena partnera "x" faktors pret otra partnera "y" faktoru pret otru partneri abpusējā vienādībā, vai otrādi.

(pielikums 1)

Piemērm, (sinastrija Nr.49)
Mezgls+ = Hadess -
Mezgls- = Hadess+
Mezgls/Mezgls = Venēra+ = Jupīters/Jupīters

Un, ja šajās planetārajās kartēs vairāk ir iedarbināti prieka faktori un evolūcijas faktori, kas, pietam, ir izvietoti pret viena partnera "x" punktu un otra partnera "y" punktu, tad tādas partnerattiecības norāda uz iespēju veidot veiksmīgu laulību. Piemēram, kā sinastrija Nr.50 -
Mezgls/Mezgls = Venēra/Venēra = Hadess- = Mezgls/Hadess+ = Saule-

3) (Pielikums 2)
Mēnes mezgla/Hadesa pussummas ass personiskajā horoskopā vienlīdzīga ar personisko punktu (visbiežāk Saulei vai Mēnesim). Un tādu planetāro skatu var interpretēt kā individualitāti, kas saistās ar iepriekšejo iemiesojumu.

II

Saules vienādojumu pētījumi ģimenes horoskopos: tēvs-māte-bērns

Šā pētījuma uzdevums bija atrast astroloģiskas likumsakarības caur Sauļu pussummām triju ģiemens locekļu kartēs, un sensitīvos punktus Sauļu vienādojumos.
Bija izpētīti 12 trīskārtīgie horoskopi. Pētniecības piemērs pielikums 3A un 3B.
11 gadījumos no 12 horoskopiem redzams, ka viens no sensitīvajiem punktiem Saules vienādojumā vienāds ar Saui vienā no ģimenes locekļu horoskopiem, bet vienā gadījumā no 12 - Sauļu vienādojumu pussummas divos Natīvos vienāds ar trešā Natīva Sauli.

To var redzēt pielikumā Nr.4, kur "+" apzīmē vīrieti, un "-" sievieti, "p" bērnu.

Zīmējumā Nr.5 parādīts iespējamais Sauļu vienādojumu salikums triju cilvēku horoskopos.

I. Divu Sauļu pussumma vienāda ar trešā horoskopa Sauli;

II. Sensitīvais punkts vienā no trim (trijās dažādās variācijās) vienāds ar Sauli vienā no trim horoskopiem - vīrieša, sievietes vai bērna, vai divu Sauļu pussummai;

III. Divu Sauļu pussumma vienāda ar citu divu Sauļu pussummām;

IV. Pie asins radiniekiem Natīvos obligāti ir klātesoša vienādība starp Sauļu vienādojumiem personiskajos punktos, kā arī Merkūrijs un Venēra, vai Merkūrija, vai Venēras pussummām.

Tādā veidā astrologa praktiskajos darbos šīs formulas var būt noderīgas asins radniecības noteikšanai (tēva / mātes noteikšanai), vai bērna adoptācijas gadījumā, un analizējot attiecības ģimenē.

Cilvēks iemiesojoties atnāk uz noteiktu ģimeni, noteiktu dzimtu, un viņam ir karmiskas saites ar vecākiem.

Šis noteiktais sinastriju pētījums (54 horoskopi) un Sauļu vienādojumi (12 trīskāršās sinastrijas) veikti divos virzienos: Sauļu vienādojumi, to pussummas un sensitīvie punkti, un laulāto sinastriju pētījumi pēc noteiktiem punktiem - Mezglu pussummām un summām, abu laulāto horoskopu Mezgla/Hadesa pussummām pēc kārtas. Tas ļauj padziļināti izprast Ierarhijas likumu un iemeslu-seku Karmisko likumu.

"Nav jāaizmirst, ka Augstāko Pasauli sargā Karmas likumi. Niecīgi maza ir iespēja notvert robežu starp atļauto un apslēpto Karmu. Nav iespējams zemes vārdiem paust kā noteikt Karmas Vārtus" (A.Joga)
Pielikums