Kā atrast savu ceļu?

Vai tas būtu vīriešiem realizēt sevis izlolotos galamērķus, bet sievietēm veiksmīgi aprecēties un izveidot mīlošu, laimīgu ģimeni?

Autorprogramma piedāvā šī mērķa realizāciju ar piecu programmu (instrumentu) palīdzību: "Kosmiskais hroskops", "Genofonds", "Kosmiskā laulība", "7 līmeņu horoskops" un  "Karmiskās slimības". Metodiskais materiāls izveidots praktiskas dziedniecības un konsultēšanas 30 gadu garā praksē.

"Ja jums pajautās: "Kā pāriet dzīvi?", atbildiet: "Kā pa stīgu pāri bezdibenim - skaisti, saudzīgi un strauji" ("Moria dārza lapas", 1924).

Jūs uzrunāja Baltijas astroloģijas skolas direktors, Astroloģijas Grand-doktors, Tautas medicīnas profesors, "KOLO-astroloģijas" 4. Dans, bruņinieks,

barons Valērijs fon Babajevs