Dzīvās Ētikas mācība, kura atzīst astroloģiju

Jaunajiem astrologiem, kuri veic pirmos patstāvīgos soļus astroloģijā, es Bībelē izlasīju noliedzošus izteikumus par astroloģiju. Es biju šausmās no tā, ka mani personīgie sasniegumi astroloģijā tiek Bībelē nosodīti. Bībeli es līdz šim uzskatīju par ļoti svarīgu grāmatu. Tieši Bībelei, es toreiz domāju, būtu jābūt pārliecinātai par astroloģijas vērtību, jo zvaigznes taču radījis Dievs. Un tikai pēc tam, kad es iepazinos ar divām citām garīgajām mācībām, kuras uzskata astroloģiju par svarīgu zinātni, man kļuva skaidrs, ka Bībele manās acīs zaudējusi savu vērtību. Šīs mācības bija Teosofija un Dzīvās Ētikas Mācība, saucama arī kā Agni –Joga. Abas šīs mācības cilvēkiem tika nodotas informācijas veidā no „augstākajiem garīgajiem spēkiem”, tādā pašā veidā, kā Bībele un Korāns. Teosofijas mācību pieņēma Helēna Petrovna Blavatska un pierakstīja to trijos „Slepenās Doktrīnas” sējumos, kā arī divos sējumos „Izīda bez šķidrauta”.
H.P.Blavatska dzimusi 12.08.1831.gadā Dņepropetrovskā (Krievijā) un kopā ar angļu pulkvedi Olkotu 1875.gadā dibināja Teosofijas biedrību Ņujorkā
Teosofija ietver sevī visu reliģiju ezoteriskos pamatus, kurus noliedz un nepieņem kristietība. „Dzīvo Ētiku” vai „Agni Jogu” pieņēma Helēna Rēriha no tiem pašiem garīgajiem avotiem, no kuriem slepeno mācību Blavatskas kundze. Rērihas kundze uzrakstīja 14 sējumus krievu valodā, kurus var izskatīt kā atklāsmi visās cilvēka dzīves jomās. Šie raksti tika Krievijā aizliegti, tā kā to saturs ateistu – komunistiskajā sistēmā tika uzskatīts par naidīgu. Caur Rīgu šie sējumi tika nogādāti Vācijā un tulkoti vācu valodā. Tulkojumu veica austriešu natūrfilozofs Leopolds Brandšteters (1915-1968). Brandšteters uzrakstīja 36 lekcijas un citus darbus kā ievadu Agni Jogas mācībā.
Dzīvajā Ētika runa iet par īsteno nākotnes reliģiju, kuru varētu uzskatīt kā Dievišķās atklāsmes un dabīgās zinātnes sintēzi. Diemžēl šī mācība vēl ir maz pazīstama. Cilvēces apziņai pēc Kosmiskās evolūcijas likumiem, vajadzētu pastāvīgi pilnveidoties. Atsevišķos momentos biežāk tas ir – vēstures pagrieziena punkti, cilvēkiem tiek dotas atklāsmes un patiesība, lai mēs varētu sasniegt nākošo evolūcijas pakāpi. Arī mēs atrodamies laika pagrieziena periodā.
Leopolds Brandšteters saka:
„Kristietība, islāms, jūdaisms, budisms, kā arī citas reliģiskas mācības vajadzētu izskatīt, kā daļu no universālas atklāsmes sākotnējā stadijā attīstošās nākotnes zinātnisko reliģiju, kura tiks atzīta ar laiku, kā universāla patiesība un atvērtā pasaules gara pārbaudāmais rezultāts.
Mēs visi jūtam, ka pēc 11.09.2001.gada mūsu pasaule ir izmainījusies. Reliģijas tēma mūsu pasaulē kļuvusi par karsto tēmu. Varētu novēlēt, lai cilvēki tiektos pēc reliģijas reformas, tā kā, ja reliģijas no savas dibināšanas dienas neattīstītās un turas pie iesīkstējušām dogmām, tās zaudē tiesības uz eksistenci. Pēc manām domām, teozofija un Agni-Joga varētu būt izeja no šīs dilemmas. Šīs abas mācības atzīst, ka astroloģijai ir svarīga nozīme nākotnē.
Lūk, piemērs no Agni-Jogas:
„Caur astroloģiju var formulēt kosmiskā magnētisma eksistenci, ja izdosies noteikt notikumu gaitu, to var precīzi noteikt, ja pieņem kosmisko magnētismu kā valdošo kustības spēku, visus dzīves notikumus var izskaitļot. Zināšanas var iegūt no visiem datiem un parādībām garīgā un planetārā svarīguma līmenī.
Kosmiskais magnētisms savāc Kosmiskā pievilkšanās spēka augstākos aspektus. Gars, kurš atvērts pievilkšanās spēkam, kļūst par kosmiskā saprāta daļu tādā pat mērā, kā Kosmiskās esamības likums! Skaistums šajā likumā tiek saglabāts. Un likums, kurš atbrīvo planētu garu, dod atvieglojumu, kurš ved augstākajās sfērās.”