Simetriska aplūkošana un vienādojumu pielietošana

   Simetrija ir būtiska it visas dabā esošās dzīvās matērijas izpausmes forma. Vienalga, vai mēs aplūkojam minerālus, augus, dzīvniekus vai cilvēkus, ārējā forma vienmēr izpaužas kā pamatstruktūras simetrija. 1986. gadā Vācijā tika sarīkota izstāde, kuras nosaukums bija "Simetrija mākslā, dabā un zinātnē". Tajā trīs minētās jomas bija parādītas it kā šķērsgriezumā, atklājot simetriju kā regulējošo un konstruktīvo principu, kā dzīvības cēloni, kā formas un tēla enerģiju, kā harmonijas modeli un disciplinējošu faktoru. Simetrija tika atzīta par formālo stabilizējošo faktoru starp pirmatnējo haosu un ideālas kārtības stāvokli.
"Simetriskā" astroloģija saredz šajos zinātniskajos rezultātos savu pieņēmumu patiesuma apstiprinājumu. Mēs varam aplūkot harmonisku simetrijas modeli kā stabilizējošu faktoru.
Astrologi ir vidutāji starp haosu un kārtību.
Vienādojums a + b = c + d ir sastādīts simetriski. Tas parāda, ka lielumi labajā pusē vienādi ar lielumiem kreisajā pusē, kreisais atbilst labajam. Vienādības princips izpaužas noteiktā attālumā no simetrijas ass. Ja burtu vietā liksim planētas, iegūsim planētu ainu, kuru var izteikt šādi:
SO + MO = JU + KR.
"Planētu ainas - tas ir planētu un relatīvo punktu simetrisks izvietojums ap kopējo asi".
Turklāt nav starpības, vai ass centrs ir aizņemts, vai ne. Nav nozīmes arī tam, cik planētu ainu atrodas uz ass, jo visas planētu ainas attiecas uz indivīdu, kura horoskops tiek pētīts. Taču, pētot noteiktu asi, mēs ieviešam orbisu ±1°, jo visas šīs planētu ainas iespējams interpretēt tieši to savstarpējā saistībā. Tomēr ir būtiski, ka interpretācijai tiek ņemtas visas planētu ainas, kuras pieder pie vienas ass. Planētu ainas aptver svarīgākos tradicionālās astroloģijas aspektus. Taču, analizējot aspektus, to interpretācija atkarīga no leņķa, kāds veidojas starp divām planētām, bet planētu ainas - no simetrijas starp planētu grupām. Leņķa lielumam turklāt nav nekādas nozīmes.
Šajā piemērā planētas atrodas
priekš a + b = SO + MO;
priekš c + d = JU + KR.
 
SO+MO=JU+KR
24°45'     
5°15'
20°30'    
9°30'
30°
30°
       
Nozīme - ārkārtīgi veiksmīgas partnerattiecības. Šeit faktori pierakstīti kā summu vienādība. Tomēr biežāk lieto pierakstu pussummu vienādības formā:
SO/MO = JU/KR