Diplomdarbu aizstāvēšana

Pamata un Meistara darbu prezentācijas.