BALTIJAS ASTROLOĢIJAS SKOLA
(BAS)

SIA „Baltijas astroloģijas skolas” vēsture uzskatāma kā sabiedriskās organizācijas „Hamburgas astroloģijas skola” attīstības turpinājums. „Hamburgas astroloģijas skola” savu darbību sāka 1993. gada 05. decembrī Rīgā un turpināja 30 gadu Latvijas astrologu tradīcijas. Vislielāko attīstību tobrīd bija sasniegušas vācu skolas Karla Brander Prahta vadībā. 19. gadsimta 90. gados K.B. Prahts atjaunoja vācu astroloģiju, modernizēja to un deva tai jaunu virzienu.
Viduslaiku astroloģija Jaunās ēras „Ūdensvīra laikmeta” sākumā daudzus vairs neapmierināja. Tas ir laiks, kad H.P. Blavatska raksta „Atmaskotu Izīdu”, „Slepeno Doktrīnu” un dibina Teosofijas biedrību. Līdzīgu misiju pilda K.B. Prahts ar saviem domubiedriem un skolniekiem Franku Slanu, Velovu un Alfrēdu Vitti. Savās dienasgrāmatās viņš raksta „...Manā kabinetā iemiesojās jauns indietis un diktēja astroloģiskās zinības”.
Katrs skolnieks attīstīja savu virzienu un vislielāko piekrišanu Rīgā piedzīvoja Franka Glana skola, ko uz Latviju atveda astrologs Kārlis Līcītis, kurš Leipcigā bija beidzis medicīnas astroloģijas fakultāti. Savā astroloģijas praksē viņš izmantoja homeopātiju. Ārstniecības kursu viņš nozīmēja saskaņā ar slimnieka horoskopu.
Kārlis Līcītis ir paveicis ārkārtīgi daudz Latvijas astroloģijas attīstības labā, kā arī palīdzēja apgūt astroloģiju cilvēkiem, kuri par to interesējās. Ievērojamākais no Kārļa Līcīša skolniekiem bija Nikolajs Kalerts, kuram laika gaitā arī tika nodota ārkārtīgi vērtīga K. Līcīša bibliotēka.
Nikolajs Kalerts Bulgārijā tikās arī ar Dižo Skolotāju Pēteri Donovu, kurš arī viņam sniedza savas zināšanas astroloģijā. Viņš apvienoja šīs zināšanas ar Franka Glana astroloģiju un ar laiku kļuva par „Vispasaules Baltās Brālības” patriarhu. Latvijā šajā laikā darbojas arī „Rēriha biedrība”, tiek izdota „Dzīvās Ētikas Mācība” un teosofijas literatūra. „Rēriha biedrības” spilgta pārstāve bija Ludmila Sļotova – astroloģe, hiroloģe, gaišreģe. Tā laika Latvijā brīvi bija pieejama literatūra par astroloģiju un teosofiju, kā arī tika dibināti kontakti ar pasaules astroloģiskajām biedrībām. Ar Padomju varas atnākšanu šie virzieni tika slēgti un to atdzimšana sākās tikai 1986. gadā un pilnībā ar skolu atvēršanu noformējās 1991. gadā.
Esmu ticies ar Nikolaju Kalertu 1988. gadā un mācījos pie viņa astroloģiju vairāk nekā divus gadus. 1983. gadā piedalījos Ludmilas Sļotovas skolnieku pulciņa darbībā. Tajā laikā daudzu ievērojamu astrologu vairs nebija mūsu vidū un Starpreģionālā astrologu asociācija ievēl Nikolaju Kalertu kā vecāko savā vidū par Goda prezidentu.
Tad arī radās jautājums kādā virzienā tālāk attīstīt astroloģiju – vai pēc pirmskara un pirmsrevolūcijām mācību grāmatām vai vērsties pēc palīdzības pie ārzemju skolām. Austrumu skolas gāja pirmo ceļu, taču Nikolajs Kalerts piedāvāja griezties pie mūsdienu Vācijas skolām, lai neatpaliktu no mūsdienu astroloģisko pētījumu līmeņa. Arī mēs 1991. gadā sākām meklēt kontaktus pie vācu kolēģiem Hamburgā, kur līdz 2. Pasaules karam atradās Franka Glana astroloģijas skola.
Šī konkrētā skola diemžēl vairs nepastāvēja, taču joprojām darbojās viņa skolotāja Alfrēda Vittes skola visiem zināma kā „Hamburgas skola”. Mēs nolēmām vērsties pie Hamburgas kolēģiem ar lūgumu palīdzēt Latvijā attīstīt mūsdienu astroloģiju. A. Vittes skolas valde ar tās prezidentu Udo Rūdolfu priekšgalā labvēlīgi atsaucās uz šo mūsu lūgumu. Es tiku izsaukts uz Hamburgu un mācījos tur semināros 3 gadus. 1993. gadā 05. decembrī Udo Rūdolfs ar savu vietnieku Klausu Buku sāka „Hamburgas skolas” nodarbības Rīgā. Tika rīkoti semināri 3 gadu garumā, kurus ar vācu diplomiem sekmīgi beidza 21 Latvijas astrologs.
Es, „BAS” direktors Valērijs Babajevs, „Hamburgas skolas” maģistra grādu aizstāvēju Vācijā. Šajā laikā Rīgā dzīvoja arī slavenais astrologs grāfs Sergejs Vronskis kurš Vācijā bija beidzis 25 radiobioloģisko institūtu ar doktora grādu. Mēs kopā ar Udo Rūdolfu vēršamies pie S. Vronska ar lūgumu vai viņš nevarētu palīdzēt sastādīt mācību programmu. Viņš laipni piekrita un no 1994. gada mūsu studentiem neskaitot astroloģiju tika mācīti vēl 15 citi priekšmeti, piemēram, filozofija, medicīna, astrofizika, psiholoģija, hidroloģija, Dzīvā Ētika un t.t. Par otru svarīgāko priekšmetu aiz astroloģijas mūsu skolā kļuva Dzīvā Ētika. Pirmais izlaidums mācījās 5 gadus, vēlāk tomēr pārgājām uz 4 gadiem. Šāds mācību režīms mūsu skolā pastāv arī pašlaik.
Ar laiku astroloģijas biedrība „Hamburgas skola” tika pārdēvēta par „Baltijas astroloģijas skolu”, jo apmācību programmu mēs papildinājām ar senajām Baltijas reģiona zinībām kuras devušas jaunas nianses astroloģijai. Katrs laikmets pārstāv savu astroloģiju. „Hamburgas skolu” pasaulē sāka saukt par „Ūdensvīra laikmeta” astroloģiju.
Alfrēds Vitte ieviesa un viņa skolnieki attīstīja 8 astrālās, mentālās un garīgās planētas; ieviesa simetriju un viduspunktu jēdzienu, pielietoja 22 māju sistēmas un 31 tūkstoti sensetīvos punktus; pielietoja jaunu planetāro faktoru jēdzienu un izveidoja matemātiski izskaitļojamu astroloģiju.
Dotajā laikā „BAS” mācību ilgums ir 4 gadi; mācības notiek 2 x nedēļā vakaros vai 1 pilnu dienu no 8:30 – 17:30. Dienas tiek izvēlētas saskaņojot ar studentu iespējām; strādā 2 gadīga maģistrantūra (nodarbības 2 x mēn.)
Mācības notiek lekciju un praktisko nodarbību veidā. Piedāvājam divas specialitātes – astrologs un astrodziednieks. Studentu skaits grupā 7-12 cilvēki. Diplomdarbus aizstāvēt braucam uz Hamburgu. Pieņemšanas komisijas priekšsēdētājs – Udo Rūdolfs.
„BAS” skolas filiāles ir arī Ventspilī, Jelgavā un Daugavpilī. Šo gadu laikā mūsu skolu beiguši 230 astrologi. Mācību maksa ir 500 Ls gadā jeb 50 Ls mēnesī. Jauno studentu uzņemšana notiek 2 x gadā – septembrī un februārī.
Autors: „BAS” direktors ir Valērijs Babajevs – augstākā izglītība. Prognozists (MAI). Medicīniskā izglītība. Hamburgas skolas astroloģijas doktors. Proskopijas zinātņu akadēmiķis. (M. Nostradamusa akadēmija). Starptautiskās dziednieku akadēmijas „ELITA” loceklis. Reliģiskais dziednieks.