Rašanās vēsture

Hamburgas skolas garīgais pamatlicējs Alfrēds Vitte pēc profesijas bija tehniķis ģeodēzists. Viņš vadīja zemes mērīšanas darbus Hamburgas lidostā. Pirmais viņa darbs astroloģijā saucās "Krāsas, skaitļa un skaņas novērojumi".
Šajā fundamentālajā darbā A.Vitte pētīja saikni starp glezniecību (krāsa), matemātiku (skaitlis) un mūziku (skaņa).
Jau toreiz viņš runāja par viena kamertoņa skaņas viļņiem, kuri izsauc otra kamertoņa skanēšanu. Vitte salīdzināja šo procesu ar dažādām mūsu Saules sistēmas planētu svārstībām un nonāca pie secinājuma, ka arī ikviens ķermenis uz Zemes evolūcijas procesā ar saviem izstarojumiem atrodas ķīmiskā un termoelektriskā saistībā ar Sauli un citām planētām. Jau šeit mēs atrodam izejas punktus tam, lai izskaidrotu planētu ietekmi uz cilvēku. Šodien šos pieņēmumus pilnībā apstiprinājuši mūsu zinātnieku darbi.
A. Vitte dziļi apguva tradicionālo astroloģiju un laikā no 1919. līdz 1923. gadam izklāstīja savus secinājumus žurnālos "Astroloģijas apskats" {Astrologische Rundschau) un "Astroloģijas žurnāls" (Astrologische Blātter).
Šajā sakarā es vēlētos uzsvērt, ka Alfrēds Vitte mums atstāja nevis noslēgtu sistēmu, bet gan tādu, kuru astrologi turpina pilnveidot vēl šodien. Viņš sniedza saviem skolniekiem svarīgus pieņēmumus un impulsus, kuriem vispirms vajadzēja izturēt laika un prakses pārbaudi. Bija jārada noteikumu sistēma, bez kuras nav iespējams plānveidīgs darbs. Tāpēc sākumā Vācijā, vēlāk visā pasaulē radās darba grupas. Katra no šīm grupām strādāja patstāvīgi, izvirzot sev atšķirīgus uzdevumus. Šīs grupas papildināja un attīstīja tālāk A. Vittes sasniegumus. Nereti tika izmantoti tikai atsevišķi Vittes sistēmas elementi, kurus pēc tam pievienoja tradicionālajām darba metodēm.
Par A.Vittes personisko dzīvi var pastāstīt, ka viņš bija precējies, viņam bija divas meitas, kuras diemžēl neaizgāja pa sava slavenā tēva astroloģiskajām pēdām. Vitte bija kluss, noslēgts cilvēks, kurš nemīlēja burzmu. Labi atceros kādu gadījumu, ko tēvs man pastāstīja par Vitti. Lai pierādītu, ka cilvēkam pieder brīva griba, Vitte pateica saviem draugiem, ka viņš dažās dienās pašus vīriešu uzvalku. Pirms tam viņš nekad mūžā netika ne piegriezis, ne šuvis uzvalkus. Vitte ieslēdzās savā istabā un pēc trim dienām pārsteidza draugus ar lieliski pašūtu uzvalku.
Hitleriskās diktatūras laikā astroloģija bija aizliegta. Nacisti draudēja ieslodzīt Vitti koncentrācijas nometnē. Viņš bija valsts ierēdnis un baidījās, ka gadījumā, ja nacisti izpildīs šos draudus, viņš pazaudēs savu pensiju. Tādā gadījumā viņa sieva un bērni paliktu bez eksistences līdzekļiem. Tāpēc viņš saredzēja tikai vienu veidu, kā iziet no radušās situācijas, - brīvprātīga šķiršanās no dzīves.
Ievērojamā kās personas Hamburgas skolā tās pirmajos pastāvēšanas gados bija Alfrēds Vitte, Fridrihs Zigrunns un Ludvigs Rūdolfs.
A.Vitte bija Hamburgas skolas garīgais pamatlicējs, F. Zigrunns organizēja referātus un kongresus, bet L. Rūdolfs bija izdevējs.
Fridrihs Zigrunns pēc profesijas bija kuģa stūrmanis. 1915. gadā viņš Hamburgā nodibināja "Keplera pulciņu", kurā pēc Pirmā pasaules kara iesaistīja arī Vitti. Kopš 1919. gada Vittes idejas sāka izplatīt vakara pulciņos, kuri Hamburgā tika izveidoti astroloģijas apgūšanai. Tajā pat laikā sākās interpretācijas noteikumu uzkrāšana un izpēte.
Ludvigs Rūdolfs bija meistars mašīnbūves rūpnīcā. Lai nodrošinātu astroloģijas studentus ar mācību materiālu, viņš pavairoja interpretācijas noteikumus un 1928. gadā izdevniecībā "Vitte - Rūdolfs" nāca klajā pirmais Planētu ainu noteikumu apkopojums.
Pēc Hitlera nākšanas pie varas noteikumu apkopojumu aizliedza. Varasvīru neapmierinātību bija izsaukuši šādi skaidrojumi grāmatas pirmajā izdevumā:
NE+KR - MC = Nespēja vadīt un valdīt.
NE+KR - HA = Varas krišana.
NE+KR - ZE = Kari ar negatīvām sekām valdībai.
Manam tēvam pavēstīja, ka Trešajā Reihā nav vietas tamlīdzīgiem izteikumiem.
Visa noteikumu apkopojuma tirāža tika konfiscēta un sadedzināta, bet Ludvigu Rūdolfu ieslodzīja koncentrācijas nometnē.
Karam beidzoties, izdevniecību un Astroloģijas apgūšanas asociāciju atjaunoja. Saskaņā ar tajā laikā pastāvošo likumu par kaitējuma atlīdzināšanu manam tēvam atteica kompensāciju par laiku, ko viņš tika pavadījis koncentrācijas nometnē un par konfiscētajām grāmatām. Kompensācijas pienācās tikai personām, kuras bija vajātas rasisku, reliģisku motīvu vai pasaules uzskata dēļ. Hamburgas varas iestādes atteicās pieskaitīt astrologus šai vajāto grupai. Citās Vācijas zemēs likumus iztulkoja savādāk - tur astrologi saņēma kompensācijas par nacistiskā režīma nodarītajām pārestībām.
Pirmajās pēckara desmitgadēs Hamburgas skolas stāvoklis bija visai smags. To vēl vairāk sarežģīja tradicionālo skolu kolēģu pretestība, viņu pozīcija attiecībā pret Hamburgas skolu bija aptuveni tāda pati, kā tā laika zinātnes attieksme pret astroloģiju vispār - to noliedza bez jebkādas eksperimentālas tās patiesuma pārbaudes.
Starp citu, šobrīd tradicionālās astroloģijas attieksme pret Hamburgas skolu ir būtiski mainījusies uz labo pusi.
Kopš 1969. gada Hamburgas astroloģijas biedrība ik gadus organizē konferences Vācijā, kā arī neskaitāmus braucienus ar referātiem gan pašā valstī, gan ārpus tās robežām.
1979. gadā mans tēvs nodeva man Vittes izdevniecību, un kopš tā laika es cenšos propagandēt Hamburgas skolas idejas visā pasaulē.