Astroloģijas pamatprincipi

Autors : Удо Рудольф, Валерий Бабаев.

      Astroloģija nodarbojas ar cilvēka noslieču un to izpausmju analīzi. Tā ir vienīgā zināšanu joma, kura izmanto debess ķermeņu un mūsu Saules sistēmas relatīvo punktu kustību, lai izpētītu nepārtraukti mainīgo cilvēka gara un evolūcijas stāvokli.
Cilvēks pieder pie kosmiski nosacītas sakārtotas struktūras, kurā ikviens indivīds kā gara, dvēseles un ķermeņa apvienojums iziet attīstības un nobriešanas procesu, ko mēs saucam par dzīvi. Dzīvības enerģija pirmām kārtām nāk nevis no paša cilvēka, bet gan dzimst no Augstākā Spēka Pirmavota.
It visa matērija ir vienots veselums un vienlaikus tuvākā augstāk stāvošā veseluma daļa. Dabas radīto redzamo substanču, piemēram, minerālu, augu, dzīvnieku un cilvēku, evolūcijas ķēdē mēs izzinām to sugu secību, kura hierarhiski turpinās metafizikas sfērā.
Astroloģija ir mācība par atbilstībām, kura iet no zināmā uz nezināmo. Kosmiskais cēloņu un seku (karmas) likums parāda mums personiskās atbildības ceļu, kas ietver sevī gribas brīvības izpausmes, tādējādi dodot iespēju sasniegt izziņas augstākās pakāpes. No šīs izzināšanas radusies mācība par reinkarnāciju.
Ikviens indivīds ir neatkārtojams "kosmiskais izdevums". Planētu stāvoklis dzimšanas brīdī, kā arī mūsu Saules sistēmas relatīvie punkti ir pamats horoskopa aprēķināšanai.
Novērojot noteiktu planētu konstelāciju izmaiņas laikā, iespējams sniegt prognozi, kura nav konkrēta un viennozīmīga, taču parāda attīstības tendences.
Lai pierakstītu un izlasītu planētu konstelācijas, astrologi izmanto īpašu simbolu valodu, kuras pamatā ir aplis kā vienības izteicējs. Vienmērīgs apļa dalījums veido simetrijas, kuras mēs varam ieraudzīt arī tādās daudzveidīgās dabas radītās formās kā kristāli, lapas, ziedi un cilvēki.
Apzinīgs darbs, atbildības sajūta, kā arī vienkāršs un skaidrs atrasto iespējamību izklāsts - tie galvenie izejas punkti, uz ko astrologam jābalstās savā darbā ar cilvēkiem.